แจ้งเลขพัสดุ เดือนสิงหาคม 2562

ลำดับที่  หมายเลขพัสดุ USER ส่งแบบ   วันที่แจ้งส่งพัสดุ สถานะ
1 EB257059383TH xxxxv9369 EMS  01/08/62 คลิก
2 EB257059410TH xxxxv7326 EMS  01/08/62 คลิก
3 EB257059437TH xxxxv7980 EMS  01/08/62 คลิก
4 EB257059454TH xxxxv9712  EMS  01/08/62 คลิก
5 EB257059468TH Xxxxv9713 EMS  01/08/62 คลิก
6 EB257059485TH xxxxv7910 EMS  01/08/62 คลิก
7 EB257059499TH xxxxv4791 EMS  01/08/62 คลิก
8 EB257059539TH xxxxv2715 EMS  01/08/62 คลิก
9 EB257059542TH xxxxv9720 EMS  01/08/62 คลิก
10 EB257059595TH xxxxv5632  EMS  01/08/62 คลิก
 11 EB257059600TH Xxxxv5838 EMS  01/08/62 คลิก
 12 EB257108305TH xxxxv2477 EMS 02/08/62 คลิก
 13 EB257108331TH xxxxv7330 EMS 02/08/62 คลิก
 14 EB257108362TH xxxxv6620 EMS 02/08/62 คลิก
 15 EB257108376TH xxxxv9545 EMS 02/08/62 คลิก
 16 EB257108416TH xxxxv1438 EMS 02/08/62 คลิก
 17 EB257108455TH xxxxv2604 EMS 02/08/62 คลิก
 18 EB257108464TH xxxxv9737 EMS 02/08/62 คลิก
 19 EB257108478TH Xxxxv9739 EMS 02/08/62 คลิก
 20 EB257108481TH xxxxv9697 EMS 02/08/62 คลิก
 21 EB257108495TH xxxxv9734 EMS 02/08/62 คลิก
 22 EB257108504TH xxxxv5025 EMS 02/08/62 คลิก
 23 EB257108521TH xxxxv8832 EMS 02/08/62 คลิก
 24 EB257108552TH xxxxv5629 EMS 02/08/62 คลิก
 25 EB257108566TH Xxxxv6815 EMS 02/08/62 คลิก
 26 EB257108570TH xxxxv1845 EMS 02/08/62 คลิก
 27 EB257108597TH xxxxv9041 EMS 02/08/62 คลิก
 28 EB258090172TH xxxxv1920 EMS 03/08/62 คลิก
 29 EB258090209TH xxxxv2627 EMS 03/08/62 คลิก
 30 EB258090212TH Xxxxv3537 EMS 03/08/62 คลิก
 31 EB258090230TH xxxxv8474 EMS 03/08/62 คลิก
 32 EB258090243TH xxxxv1277 EMS 03/08/62 คลิก
 33 EB258090288TH Xxxxv8284 EMS 03/08/62 คลิก
 34 EB258090305TH xxxxv8771 EMS 03/08/62 คลิก
 35 EB258090314TH xxxxv7121 EMS 03/08/62 คลิก
 36 EB258090328TH Xxxxv4619 EMS 03/08/62 คลิก
 37 EB258090331TH xxxxv4749 EMS 03/08/62 คลิก
 38 EB258090345TH xxxxv8186 EMS 03/08/62 คลิก
 39 EB258090359TH Xxxxv9284 EMS 03/08/62 คลิก
 40 EB258175765TH xxxxv9756 EMS 03/08/62 คลิก
 41 EB258175774TH xxxxv6177 EMS 03/08/62 คลิก
 42 EB258175791TH xxxxv9758 EMS 03/08/62 คลิก
 43 EB258175805TH xxxxv2532 EMS 03/08/62 คลิก
 44 EB258175814TH Xxxxv3720 EMS 03/08/62 คลิก
 45 EB258175845TH xxxxv1218 EMS 03/08/62 คลิก
 46 EB258175862TH xxxxv6385 EMS 03/08/62 คลิก
 47 EB258175876TH xxxxv9166 EMS 03/08/62 คลิก
 48 EB258175880TH xxxxv9766 EMS 03/08/62 คลิก
 49 EB258175902TH xxxxv9738 EMS 03/08/62 คลิก
 50 EB258176355TH Xxxxv9714 EMS 05/08/62 คลิก
 51 EB258176369TH xxxxv9762 EMS 05/08/62 คลิก
 52 EB258176372TH xxxxv8038 EMS 05/08/62 คลิก
 53 EB258176409TH xxxxv4372 EMS 05/08/62 คลิก
 54 EB258176430TH Xxxxv8178 EMS 05/08/62 คลิก
 55 EB258176488TH xxxxv9709 EMS 05/08/62 คลิก
 56 EB258176491TH xxxxv9771 EMS 05/08/62 คลิก
 57 EB258176505TH Xxxxv8480 EMS 05/08/62 คลิก
 58 EB258176531TH xxxxv9664 EMS 05/08/62 คลิก
 59 EB258176545TH Xxxxv9106 EMS 05/08/62 คลิก
 60 EB258176559TH xxxxv0362 EMS 05/08/62 คลิก
 61 EB258176576TH Xxxxv5671 EMS 05/08/62 คลิก
 62 EB258176580TH xxxxv1368 EMS 05/08/62 คลิก
 63 EB258176593TH xxxxv6924 EMS 05/08/62 คลิก
 64 EB258176616TH xxxxv6658 EMS 05/08/62 คลิก
 65 EB258176633TH xxxxv8765 EMS 05/08/62 คลิก
 66 EB258176678TH xxxxv9781 EMS 05/08/62 คลิก
 67 EB258176681TH xxxxv5754 EMS 05/08/62 คลิก
 68 EB258176718TH Xxxxv6407 EMS 05/08/62 คลิก
 69 EB258176735TH xxxxv6731 EMS 05/08/62 คลิก
 70 EB258176749TH Xxxxv3663 EMS 05/08/62 คลิก
 71 EB258176770TH Xxxxv8328 EMS 05/08/62 คลิก
 72 EB258176783TH xxxxv0881 EMS 05/08/62 คลิก
 73 EB258176797TH xxxxv9545 EMS 05/08/62 คลิก
 74 EB258176810TH xxxxv5704 EMS 05/08/62 คลิก
 75 EB258176823TH Xxxxv8522 EMS 05/08/62 คลิก
 76 EB258176845TH xxxxv5991 EMS 05/08/62 คลิก
 77 EB258176899TH xxxxv9770 EMS 05/08/62 คลิก
 78 EB258176908TH Xxxxv5880 EMS 05/08/62 คลิก
 79 EB258176925TH xxxxv6177 EMS 05/08/62 คลิก
 80 EB258176939TH xxxxv9172 EMS 05/08/62 คลิก
 81 EB258376294TH xxxxv9789 EMS 05/08/62 คลิก
 82 EB258376303TH xxxxv6780 EMS 05/08/62 คลิก
 83 EB258376317TH xxxxv9654 EMS 05/08/62 คลิก
 84 EB258376325TH xxxxv8450 EMS 05/08/62 คลิก
 85 EB258376348TH xxxxv7933 EMS 05/08/62 คลิก
 86 EB258376351TH Xxxxv4695 EMS 05/08/62 คลิก
 87 EB258376365TH Xxxxv9790 EMS 05/08/62 คลิก
 88 EB258376379TH xxxxv9306 EMS 05/08/62 คลิก
 89 EB258376405TH Xxxxv6660 EMS 05/08/62 คลิก
 90 EB258382564TH xxxxv8487 EMS 06/08/62 คลิก
91 EB258382842TH xxxxv0146 EMS 07/08/62 คลิก
92 EB258382856TH Xxxxv9792 EMS 07/08/62 คลิก
93 EB258382873TH xxxxv7951 EMS 07/08/62 คลิก
94 EB258382887TH xxxxv6728 EMS 07/08/62 คลิก
95 EB258382927TH Xxxxv8872 EMS 07/08/62 คลิก
96 EB258382961TH xxxxv9287 EMS 07/08/62 คลิก
97 EB258382989TH Xxxxv0690 EMS 07/08/62 คลิก
98 EB258382992TH xxxxv9482 EMS 07/08/62 คลิก
99 EB258383009TH xxxxv6276 EMS 07/08/62 คลิก
100 EB258383012TH xxxxv8983 EMS 07/08/62 คลิก
101  EB258383026TH xxxxv8411 EMS 07/08/62 คลิก
 102 EB258383043TH Xxxxv9129 EMS 07/08/62 คลิก
 103 EB258383057TH  xxxxv3056 EMS 07/08/62 คลิก
 104 EB258383065TH  xxxxv5355 EMS 07/08/62  คลิก
 105 EB258383074TH xxxxv9148 EMS 07/08/62 คลิก
 106 EB258383114TH Xxxxv9818 EMS 07/08/62 คลิก
 107 EB258383128TH  xxxxv4314 EMS 07/08/62  คลิก
 108 EB258383131TH Xxxxv9817  EMS 07/08/62  คลิก
 109 EB258383176TH xxxxv3636 EMS 07/08/62 คลิก
 110 EB258488273TH xxxxv8025 EMS 08/08/62 คลิก
111 EB258488287TH Xxxxv6194 EMS 08/08/62 คลิก
112 EB258488327TH xxxxv5495 EMS 08/08/62 คลิก
113 EB258488344TH xxxxv8896 EMS 08/08/62 คลิก
114 EB258488361TH xxxxv5355 EMS 08/08/62 คลิก
115 EB258488389TH xxxxv7003 EMS 08/08/62 คลิก
116 EB258488392TH xxxxv0965 EMS 08/08/62 คลิก
117 EB258488401TH xxxxv1359 EMS 08/08/62 คลิก
118 EB258558399TH xxxxv7474 EMS 08/08/62 คลิก
119 EB258558411TH xxxxv1487 EMS 08/08/62 คลิก
120 EB258558439TH Xxxxv6142 EMS 08/08/62 คลิก
121 EB258558442TH Xxxxv9762 EMS 08/08/62 คลิก
122 EB258558456TH xxxxv0439 EMS 08/08/62 คลิก
123 EB258558460TH xxxxv9788 EMS 08/08/62 คลิก
124 EB258558473TH xxxxv0707 EMS 08/08/62 คลิก
125 EB258558487TH xxxxv9833 EMS 08/08/62 คลิก
126 EB258558495TH xxxxv3308 EMS 08/08/62 คลิก
 127 EB258558500TH xxxxv8767 EMS 08/08/62 คลิก
 128 EB258558513TH xxxxv1128 EMS 08/08/62 คลิก
 129 EB258558561TH xxxxv9683  EMS 08/08/62 คลิก
 130 EB258558575TH  xxxxv984 EMS 08/08/62 คลิก
 131 EB258558615TH xxxxv0136  EMS 08/08/62 คลิก
 132 EB258558632TH Xxxxv7524 EMS 08/08/62 คลิก
 133 EB258558650TH  xxxxv9493 EMS 08/08/62 คลิก
 134 EB258558663TH Xxxxv0241  EMS 08/08/62 คลิก
 135 EB258558677TH  xxxxv7978  EMS 08/08/62 คลิก
 136 EB258558694TH Xxxxv8916 EMS 08/08/62 คลิก
 137 EB258558703TH xxxxv9327 EMS 08/08/62  คลิก
 138 EB258558717TH xxxxv8234 EMS 08/08/62 คลิก
 139 EB258558725TH Xxxxv7679 EMS 08/08/62 คลิก
 140 EB258558734TH  xxxxv1036  EMS 08/08/62 คลิก
141  EB258558748TH xxxxv8909 EMS 08/08/62 คลิก
142  EB258654452TH  Xxxxv0375 EMS  09/08/62 คลิก
 143 EB258654470TH xxxxv0993 EMS  09/08/62  คลิก
 144 EB258654497TH xxxxv9600 EMS  09/08/62 คลิก
 145 EB258654506TH xxxxv9620  EMS  09/08/62 คลิก
 146 EB258654571TH  Xxxxv9659  EMS  09/08/62 คลิก
 147 EB258654611TH xxxxv1236  EMS  09/08/62 คลิก
 148 EB258654639TH xxxxv7003 EMS  09/08/62 คลิก
 149 EB258654656TH xxxxv6382 EMS  09/08/62 คลิก
 150 EB258654660TH  xxxxv9833 EMS  09/08/62 คลิก
 151 EB258654673TH Xxxxv1690 EMS  09/08/62 คลิก
 152 EB258654687TH Xxxxv9857 EMS  09/08/62 คลิก
 153 EB258654700TH Xxxxv8546  EMS  09/08/62 คลิก
 154 EB258654727TH  Xxxxv65551  EMS  09/08/62 คลิก
 155 EB258654735TH xxxxv5629  EMS  09/08/62  คลิก
 156 EB258757806TH xxxxv9787 EMS 10/08/62  คลิก
 157 EB258757871TH xxxxv9858 EMS 10/08/62  คลิก
 158 EB258757908TH xxxxv9841  EMS 10/08/62  คลิก
 159 EB258757911TH  xxxxv8497 EMS 10/08/62  คลิก
 160 EB258757942TH Xxxxv2966  EMS 10/08/62  คลิก
 161 EB258758015TH xxxxv4791  EMS 10/08/62  คลิก
 162 EB258758072TH Xxxxv9860 EMS 10/08/62  คลิก
 163 EB258867789TH xxxxv9871 EMS  11/08/62 คลิก
 164 EB258867792TH Xxxv9869 EMS  11/08/62 คลิก
 165 EB258867815TH xxxxv4637 EMS  11/08/62 คลิก
 166 EB258867832TH xxxxv6841 EMS  11/08/62 คลิก
 167 EB258867925TH xxxxv8624 EMS  11/08/62 คลิก
 168 EB258867951TH xxxxv9878 EMS  11/08/62 คลิก
 169 EB258867965TH Xxxxv0781  EMS  11/08/62 คลิก
 170 EB258867979TH xxxxv8714  EMS  11/08/62 คลิก
 171 EB258868210TH xxxxv2653 EMS 12/08/62  คลิก
 172 EB258868245TH Xxxxv5995 EMS 12/08/62  คลิก
 173 EB258868254TH Xxxxv7423 EMS 12/08/62  คลิก
 174 EB258868285TH  Xxxx9484 EMS 12/08/62   คลิก
 175 EB258868299TH xxxxv8905 EMS 12/08/62  คลิก
 176 EB258868311TH xxxxv8704 EMS 12/08/62  คลิก
 177 EB258868342TH xxxxv8574  EMS 12/08/62  คลิก
 178 EB258997979TH xxxxv8294  EMS 12/08/62  คลิก
 179 EB258998002TH xxxxv6298 EMS 12/08/62  คลิก
 180 EB259365094TH xxxxv5777 EMS  14/08/62 คลิก
 181 EB259365134TH  xxxxv7266 EMS  14/08/62  คลิก
 182 EB259365151TH Xxxxv9273  EMS  14/08/62 คลิก
 183 EB259365165TH xxxxv0759 EMS  14/08/62 คลิก
 184 EB259365205TH xxxxv4824  EMS  14/08/62 คลิก
 185 EB259365222TH xxxxv5913 EMS  14/08/62 คลิก
 186 EB259365236TH xxxxv2631  EMS  14/08/62 คลิก
 187 EB259365267TH  xxxxv8108 EMS  14/08/62 คลิก
 188 EB259365275TH xxxxv9915 EMS  14/08/62 คลิก
 189 EB259365284TH xxxxv9916 EMS  14/08/62 คลิก
 190 EB259365307TH Xxxxv8992 EMS  14/08/62 คลิก
 191 EB259365324TH Xxxxv2520 EMS  14/08/62 คลิก
 192 EB259365338TH xxxxv8450 EMS  14/08/62 คลิก
 193 EB259365372TH xxxxv5680 EMS  14/08/62 คลิก
 194 EB259365386TH  xxxxv9754 EMS  14/08/62 คลิก
 195 EB259365412TH xxxxv1043 EMS  14/08/62 คลิก
 196 EB259518688TH  xxxxv9935  EMS  15/08/62 คลิก
 197 EB259518691TH Xxxxv9384 EMS  15/08/62 คลิก
 198 EB259518705TH xxxxv9937 EMS  15/08/62 คลิก
 199 EB259518728TH xxxxv7825 EMS  15/08/62 คลิก
 200 EB259518745TH Xxxxv8936  EMS  15/08/62 คลิก
 201 EB259518793TH xxxxv7980 EMS  15/08/62 คลิก
 202 EB259518820TH xxxxv5754 EMS  15/08/62 คลิก
 203 EB259518847TH xxxxv3652 EMS  15/08/62 คลิก
 204 EB259518864TH xxxxv1128 EMS  15/08/62 คลิก
 205 EB259518878TH xxxxv9266  EMS  15/08/62 คลิก
 206 EB259518881TH xxxxv9528 EMS  15/08/62 คลิก
 207 EB259518904TH xxxxv9782 EMS  15/08/62 คลิก
 208 EB259675480TH xxxxv9722 EMS  15/08/62 คลิก
 209 EB259675520TH Xxxxv1331 EMS  15/08/62 คลิก
 210 EB259675533TH Xxxxv6641  EMS  15/08/62 คลิก
211  EB259675547TH Xxxxv2658 EMS  15/08/62 คลิก
 222 EB259675581TH  Xxxxv8457 EMS  15/08/62 คลิก
 223 EB259675604TH xxxxv1276 EMS  15/08/62  คลิก
 224 EB259675618TH xxxxv4445 EMS  15/08/62 คลิก
 225 EB259675652TH Xxxxv4442 EMS  15/08/62 คลิก
 226 EB259675697TH xxxxv6325 EMS  15/08/62 คลิก
 227 EB259675706TH xxxxv0062 EMS  15/08/62 คลิก
 228 EB259675710TH Xxxxv2769 EMS  15/08/62 คลิก
 229 EB259675723TH xxxxv0971 EMS  15/08/62 คลิก
 230 EB259675745TH xxxxv9637  EMS  15/08/62 คลิก
231  EB259675754TH Xxxxv0615 EMS  15/08/62 คลิก
 232 EB259675771TH  xxxxv1562 EMS  15/08/62 คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก
      EMS   คลิก