แจ้งเลขพัสดุ เดือนมีนาคม 2562

ลำดับที่  หมายเลขพัสดุ USER ส่งแบบ   วันที่แจ้งส่งพัสดุ สถานะ
1 EB225853671TH  xxxxv7456 EMS 26/03/2562 คลิก
2 EB225853623TH Xxxxv7457 EMS 26/03/2562 คลิก
3 EB226009020TH xxxxv7422 EMS 26/03/2562 คลิก
4 EB226009055TH Xxxxv5938 EMS 26/03/2562 คลิก
5 EB226008917TH xxxxv5495 EMS 27/03/2562 คลิก
6 EB226008934TH xxxxv4170 EMS 27/03/2562 คลิก
7  EB226008894TH xxxxv4590 EMS 27/03/2562 คลิก
8 EB226008885TH Xxxxv7484 EMS 27/03/2562 คลิก
9 EB226008877TH xxxxv7485 EMS 27/03/2562 คลิก
10 EB226008863TH xxxxv6468 EMS 27/03/2562 คลิก
11 EB226009679TH Xxxxxv2861 EMS 27/03/2562 คลิก
12 EB226009648TH xxxxv6319 EMS 27/03/2562 คลิก
13 EB226009665TH xxxxv7474 EMS 27/03/2562 คลิก
14 EB226009625TH xxxxv6082 EMS 27/03/2562 คลิก
15 EB226009634TH xxxxv2658 EMS 27/03/2562 คลิก
16 EB226009617TH xxxxv7136 EMS 27/03/2562 คลิก
17 EB226009594TH xxxxv4637 EMS 27/03/2562 คลิก
18 EB226009603TH xxxxv5680 EMS 27/03/2562 คลิก
19 EB226009577TH xxxxv4532 EMS 27/03/2562 คลิก
20 EB226009546TH xxxxv1585 EMS 27/03/2562 คลิก
21 EB226014869TH xxxxv3096 EMS 28/03/2562 คลิก
22 EB226014890TH xxxxv6299 EMS 27/03/2562 คลิก
23 EB226014886TH xxxxv6572 EMS 28/03/2562 คลิก
24 EB226014625TH xxxxv5419 EMS 28/03/2562 คลิก
25 EB226014838TH Xxxx7492 EMS 28/03/2562 คลิก
26 EB226014617TH xxxxv6302 EMS 28/03/2562 คลิก
 27 EB226014841TH xxxxv7491 EMS 28/03/2562 คลิก
 28 EB226014855TH xxxxv6229 EMS 28/03/2562 คลิก
 29 EB226014585TH xxxxv6320 EMS 28/03/2562 คลิก
 30 EB226014546TH xxxxv4845 EMS 28/03/2562 คลิก
 31 EB226014594TH xxxxv6660 EMS 28/03/2562 คลิก
 32 EB226014577TH xxxxv7505 EMS 28/03/2562 คลิก
 33 EB226014550TH xxxx7504 EMS 28/03/2562 คลิก
 34 EB226014529TH xxxxv2631 EMS 28/03/2562 คลิก
 35 EB226014563TH xxxxv3017 EMS 28/03/2562 คลิก
 36 EB226014515TH xxxxv7507 EMS 28/03/2562 คลิก
 37 EB226013245TH Xxxxv5249 EMS 29/03/2562 คลิก
 38 EB226013259TH xxxxv4587 EMS 29/03/2562 คลิก
 39 EB226013231TH xxxxv6135 EMS 29/03/2562 คลิก
 40 EB226013228TH xxxxv7514 EMS 29/03/2562 คลิก
 41 EB226013214TH Xxxxv2769 EMS 29/03/2562 คลิก
 42 EB226013205TH xxxxv5472 EMS 29/03/2562 คลิก
 43 EB225853623TH xxxxv7457 EMS 29/03/2562 คลิก
 44 EB226128217TH xxxxv6322 EMS 29/03/2562 คลิก
 45 EB226128203TH xxxxv6666 EMS 29/03/2562 คลิก
 46 EB226128194TH xxxxv7191 EMS 29/03/2562 คลิก
 47 EB226128185TH xxxxv7522 EMS 29/03/2562 คลิก
 48 EB226128163TH xxxxv7527 EMS 29/03/2562 คลิก
 49 EB226128146TH xxxxv2821 EMS 29/03/2562 คลิก