แจ้งเลขพัสดุ เดือนมีนาคม 2562

ลำดับที่ หมายเลขพัสดุUSERส่งแบบ  วันที่แจ้งส่งพัสดุสถานะ
1EB225853671TH xxxxv7456EMS26/03/2562 คลิก
2EB225853623THXxxxv7457EMS26/03/2562 คลิก
3EB226009020THxxxxv7422EMS26/03/2562 คลิก
4EB226009055THXxxxv5938EMS26/03/2562 คลิก
5EB226008917THxxxxv5495EMS27/03/2562 คลิก
6EB226008934THxxxxv4170EMS27/03/2562 คลิก
7 EB226008894THxxxxv4590EMS27/03/2562 คลิก
8EB226008885THXxxxv7484EMS27/03/2562 คลิก
9EB226008877THxxxxv7485EMS27/03/2562 คลิก
10EB226008863THxxxxv6468EMS27/03/2562 คลิก
11EB226009679THXxxxxv2861EMS27/03/2562 คลิก
12EB226009648THxxxxv6319EMS27/03/2562 คลิก
13EB226009665THxxxxv7474EMS27/03/2562 คลิก
14EB226009625THxxxxv6082EMS27/03/2562 คลิก
15EB226009634THxxxxv2658EMS27/03/2562 คลิก
16EB226009617THxxxxv7136EMS27/03/2562 คลิก
17EB226009594THxxxxv4637EMS27/03/2562 คลิก
18EB226009603THxxxxv5680EMS27/03/2562 คลิก
19EB226009577THxxxxv4532EMS27/03/2562 คลิก
20EB226009546THxxxxv1585EMS27/03/2562 คลิก
21EB226014869THxxxxv3096EMS28/03/2562 คลิก
22EB226014890THxxxxv6299EMS27/03/2562 คลิก
23EB226014886THxxxxv6572EMS28/03/2562 คลิก
24EB226014625THxxxxv5419EMS28/03/2562 คลิก
25EB226014838THXxxx7492EMS28/03/2562 คลิก
26EB226014617THxxxxv6302EMS28/03/2562 คลิก
 27EB226014841THxxxxv7491EMS28/03/2562 คลิก
 28EB226014855THxxxxv6229EMS28/03/2562 คลิก
 29EB226014585THxxxxv6320EMS28/03/2562 คลิก
 30EB226014546THxxxxv4845EMS28/03/2562 คลิก
 31EB226014594THxxxxv6660EMS28/03/2562 คลิก
 32EB226014577THxxxxv7505EMS28/03/2562 คลิก
 33EB226014550THxxxx7504EMS28/03/2562 คลิก
 34EB226014529THxxxxv2631EMS28/03/2562 คลิก
 35EB226014563THxxxxv3017EMS28/03/2562 คลิก
 36EB226014515THxxxxv7507EMS28/03/2562 คลิก
 37EB226013245THXxxxv5249EMS29/03/2562 คลิก
 38EB226013259THxxxxv4587EMS29/03/2562 คลิก
 39EB226013231THxxxxv6135EMS29/03/2562 คลิก
 40EB226013228THxxxxv7514EMS29/03/2562 คลิก
 41EB226013214THXxxxv2769EMS29/03/2562 คลิก
 42EB226013205THxxxxv5472EMS29/03/2562 คลิก
 43EB225853623THxxxxv7457EMS29/03/2562 คลิก
 44EB226128217THxxxxv6322EMS29/03/2562 คลิก
 45EB226128203THxxxxv6666EMS29/03/2562 คลิก
 46EB226128194THxxxxv7191EMS29/03/2562 คลิก
 47EB226128185THxxxxv7522EMS29/03/2562 คลิก
 48EB226128163THxxxxv7527EMS29/03/2562 คลิก
 49EB226128146THxxxxv2821EMS29/03/2562 คลิก